Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza (SPCC)

Wróć do wszystkich klientów

Kierunek Skandynawia – fenomen skandynawskiej turystyki

Podróżowanie jest dziś łatwiejsze i bardziej osiągalne niż kiedykolwiek. W internecie z łatwością wyszukujemy polecane destynacje i miejsca noclegowe, odnajdziemy też szereg opinii podróżnych, zdjęć hoteli, plaż i atrakcji. Globalizacja sprawia, że najbardziej oddalone zakątki globu stają się przyjaźnie dostępne a turystyka jest jednym z największych sektorów gospodarki.

W swoim raporcie Światowa Rada Podróży i Turystyki (World Travel &Tourism Council , WTTC) wskazuje, że turystyka odpowiadała w 2017 roku za 10,4 proc. globalnego PKB i 313 mln miejsc pracy, czyli 9,9 proc. całkowitego zatrudnienia na świecie. Podróże i turystyka, które już w tej chwili dają jedno na dziesięć miejsc pracy na planecie, będą nadal motorem zatrudnienia. W Polsce zaś turystyka generuje 4,5% PKB, również 4,5 % ogółu zatrudnionych.[1] Globalnie sektor turystyki wzrósł w 2017 roku o 4,6 proc. i był to wzrost siódmy rok z rzędu.[2] Kraje skandynawskie wpisują się w ten trend, z roku na rok coraz więcej osób je odwiedza.

Najwyraźniej trend zwyżkowy widać w Islandii, która w ciągu ostatnich lat odnotowała spektakularne wzrosty odwiedzin turystów. Liczba zagranicznych turystów odwiedzających ten kraj wzrosła niemal czterokrotnie od 2010 roku do 2016 roku. Średnie roczne tempo wzrostu wynosiło 24,4 proc. Z kolei największy wzrost odnotowano w okresie od 2015 roku do 2016 roku, czyli aż 39,0%. W 2010 r. Islandię odwiedziło 488 tys. turystów a w 2016 r. prawie 1,8 mln.[3] Na wyspie w zeszłym roku łączny wkład podróży i turystyki w zatrudnienie, w tym pośrednio wspieranych przez przemysł, stanowił 36 proc. całkowitego zatrudnienia (69 tys. miejsc pracy). Oczekuje się, że w 2018 roku wzrośnie do 70 500 miejsc pracy, o 2,8 proc. rocznie, a w 2028 będzie stanowił już 46,9 proc. ogółu zatrudnionych.[4] Islandia plasuje się także na pierwszym miejscu w europejskich statystykach ilości nocy spędzanych przez rezydentów i nierezydentów w turystycznych obiektach noclegowych na jednego mieszkańca państwa.[5] Wzrosty w ilości zatrudnionych osób w turystyce, wkładzie tego sektora w PKB oraz przychodzie wygenerowanym przez turystów w krajach skandynawskich oraz w Polsce obrazuje poniższa tabela.

 

Islandia

Norwegia

Szwecja

Finlandia

Dania

Polska

Zatrudnienie w turystyce - udział całkowity

36%

12,70%

11,10%

9%

7,80%

4,50%

Wydatki turystów zagranicznych i ich wkład w tworzenie PKB

37,60%

4,60%

6,70%

3,80%

4,20%

4,60%

Bezpośredni udział turystyki w PKB

8,50%

6,50%

2,40%

1,90%

2,20%

1,90%

Całkowity udział turystyki w PKB                                                      

34,60%

9,00%

9,50%

8,30%

7,70%

4,50%

Tab. 1 Travel & Tourism Economic Impact 2018 Źródło:Travel & Tourism Economic Impact 2018 Iceland, Norway, Sweden, Finland, Denmark, Poland, World Travel & Tourism Council, 2018

Natura – siła Skandynawów

Branża turystyczna jest obecnie jednym z największych przemysłów na świecie, a turystyka krajoznawcza (natural-basedtourism NBT) jest często uważana za najszybciej rosnącą jej gałąź. Właśnie ten rodzaj turystyki od dawna dominuje w krajach skandynawskich i obejmuje wyjazdy np. do parków narodowych czy dzikich obszarów. Na tle krajów skandynawskich nieco odróżnia się Dania, w której turyści odwiedzają głównie miasta oraz wybrzeże. Niemniej jednak również w turystyce nadmorskiej można doszukać się elementów turystyki krajoznawczej, takich jak wędkowanie, pływanie czy jazdę na rowerze. Janusz Żebrowski, z Fiordy.com, firmy członkowskiej Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej (SPCC) potwierdza siłę trendu turystyki krajoznawczej: „Turystyka do Norwegii bazuje na przyrodzie i aktywnym trybie spędzania czasu. Do klasyków należy turystyka piesza, w tym wędrówki górskie, a zwłaszcza wejścia na słynne punkty widokowe jak np. półka skalna Preikestolen, wiszący głaz Kjerag lub Trolltunga, czyli Język Trolla, a także Reinebringen na Lofotach. Następnie turystyka rowerowa, kajakarstwo, co ciekawe także po morzu, a zwłaszcza po fiordach, a także żeglarstwo i wędkowanie.” W 2017 r. organizacja Visit Sweden zrealizowała w serwisie Airbnb kampanię reklamową eksponującą Szwecję jako destynację dla turystyki opartej na przyrodzie. Zaprezentowano dziewięć przykładów szwedzkich atrakcji przyrodniczych z całego kraju, ujętych w postaci typowej dla serwisu listy z opisem wyposażenia i udogodnień. Szwecja stała się pierwszym krajem na Airbnb, udostępnionym w całości jako potencjalne miejsce „do wynajęcia za darmo”. Zdjęcie zorzy polarnej zostało w nieszablonowej kampanii podpisane: „Indywidualnie zaprojektowany apartament z tarasem zapewniającym panoramiczny widok na okolicę. We wszystkich kierunkach".

Podczas gdy turystyka w wielu częściach krajów skandynawskich była ograniczona głównie do sezonu letniego, rozwój narciarstwa i wyjazdów do miejsc na dalekiej północy przyciąga teraz więcej turystów w sezonie zimowym. Co więcej, podróże związane z zorzą polarną znacząco zwiększyły turystykę zimową na Islandii oraz na najbardziej wysuniętych na północ częściach Norwegii, Finlandii i Szwecji. Janusz Żebrowski wskazuje, że szczyt sezonu wyjazdów do Norwegii to przełom czerwca i lipca, okres tzw. białych nocy na południu kraju i dnia polarnego na północy. Jednak coraz popularniejsze stają się także wyjazdy zimowe, między styczniem a marcem, w okresie nocy polarnej. Na popularności zyskują także aktywności związane z zimową aurą, takie jak wspinaczka lodowcowa, rajdy psimi zaprzęgami, jazda na skuterach śnieżnych czy kiting na śniegu.

Wakacje po skandynawsku

Z kolei Skandynawowie szukają ciepła i rozrywek kulturalnych. Wioletta Drozdowska – Malicka z Albatros Travel, firmy członkowskiej Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej (SPCC) zauważa, że bardzo popularne wśród Skandynawów są ciepłe destynacje wakacyjne, np. wyjazdy na safari i zwiedzanie RPA, Namibii lub Kenii oraz podróże do Azji. Największym powodzeniem cieszą się kraje tj. Wietnam, Tajlandia, Bali, Indie i Japonia. Skandynawowie chętnie wybierają także rozrywki kulturalne jako pretekst wakacyjnych podróży. Tu dominują główne wyjazdy do opery oraz na koncerty muzyki poważnej.

Chińscy turyści

Z kolei jedną z głównych sił napędowych wzrostu liczby turystów w Skandynawii są odwiedzający z tzw. wschodzących rynków azjatyckich. Liczba chińskich turystów na lotnisku Keflavik wzrosła ponad pięciokrotnie w ciągu ostatnich czterech lat. Obecny wzrost liczby turystów odwiedzających Finlandię wynika głównie ze wzrostu turystyki z Chin. Przykładowo w 2016 roku do Finlandii przybyło 356 tys. chińskich turystów, co stanowi wzrost o 35 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.[6]

Turystyka a zrównoważony rozwój

Natura jest od dziesięcioleci kluczowym czynnikiem przyciągającym turystów do krajów nordyckich. Popyt na turystykę opartą na przyrodzie stale rośnie i jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów turystyki w Europie, a także poza nią. Wzrost liczby turystów na obszarach dzikich, często chronionych, w naturalny sposób implikuje potrzebę świadomego korzystania z walorów przyrody. Kraje skandynawskie dbające do politykę zrównoważonego rozwoju dostrzegają potrzebę zwiększenia ochrony przyrody w kontekście dynamicznego rozwoju turystyki i w ramach współpracy w Radzie Nordyckiej opracowują projekty rozwoju turystyki opartej na zasadach zrównoważonego rozwoju, aby przyszłe pokolenia mogły cieszyć się zapierającymi dech w piersiach skandynawskimi krajobrazami.

 

[1]Travel & Tourism Economic Impact 2018 Poland, World Travel & Tourism Council 

[2]Travel & Tourism Economic Impact 2018 Finland, World Travel & Tourism Council 

[3] Tourism in Iceland in figures, 2017, Icelandic Tourist Board

[4]Travel & Tourism Economic Impact 2018 Iceland, World Travel & Tourism Council 

[5]Statystyka w dziedzinie turystyki, Eurostat, 2017

[6]Tourism, nature and sustainability, A review of policy instruments in the Nordic countries, Nordic Council of Ministers, 2018