Czwarty rok z rzędu CHEP Europe na szczycie rankingu za swoje działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu

Weybridge, Londyn, Wielka Brytania – 14 lutego 2019 r. - CHEP Europe, firma oferująca rozwiązania z zakresu obsługi łańcucha dostaw, otrzymała złotą nagrodę EcoVadis – najwyższe wyróżnienie w uznaniu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zyskując ten zaszczyt, firma CHEP jest jedynym podmiotem w segmencie obsługi łańcucha dostaw, któremu przyznano najwyższy rating cztery lata z rzędu.

Nagrodę „EcoVadis Gold Recognition Level” przyznano CHEP Europe za promowanie ekologicznej świadomości oraz za zrównoważone działania w obszarze ochrony środowiska, relacji z pracownikami, uczciwych praktyk biznesowych i funkcjonowania łańcucha dostaw.

Metodologia EcoVadis bazuje na międzynarodowych standardach społecznej odpowiedzialności biznesu oraz wytycznych GRI (Global Reporting Initiative), regulacji Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych, a także normy ISO 26000 w odniesieniu do 150 obszarów działalności w 140 krajach. Agencja EcoVadis ocenia 35 000 dostawców z 99 krajów funkcjonujących w 150 sektorach biznesu.

CHEP należy do Grupy Brambles Limited, firmy zajmującej się obsługą łańcucha dostaw, która uzyskała najwyższe noty w globalnych kategoriach („Usługi komercyjne i Dostawy”) indeksu Dow Jones Sustainability Index w 2018 roku. To wyróżnienie jest wynikiem wdrażania przez firmę Brambles zasad gospodarki obiegu zamkniętego. Ponadto firma jest sygnatariuszem inicjatywy ONZ Global Compact, a przyjęta koncepcja „2020 Sustainability Goals” jest spójna z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG).

Juan José Freijo, Globalny Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w Brambles, powiedział: „Jesteśmy bardzo dumni z kolejnej nagrody, która potwierdza nasze zaangażowanie w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Żadna inna firma na świecie nie uczestniczy w transporcie tak wielu towarów do tak wielu ludzi i miejsc na Ziemi co CHEP. Właśnie dlatego możemy rzeczywiście przyczyniać się do tworzenia bardziej inteligentnej i zrównoważonej przyszłości. Wspólnie dążymy do tworzenia lepszej planety, lepszej firmy i lepszego społeczeństwa – te zasady są fundamentami przyjętego zrównoważonego programu”.

„Odpowiedzialność społeczna jest podstawą wszystkich naszych działań. Jako pionierzy gospodarki obiegu zamkniętego, zawsze dążymy do eliminacji odpadów na każdym etapie łańcucha dostaw. Dzięki temu chronimy zasoby leśne i ograniczamy korzystanie z wysypisk. Jesteśmy przekonani, że współdzielenie sprzętu i jego wielokrotne użytkowanie jest dobre dla społeczeństwa. Tylko w zeszłym roku nasze działania spowodowały redukcję odpadów o 1,4 mln ton i oszczędziły 1,7 mln drzew”.

„Oprócz tego realizujemy szeroki program wolontariacki, w ramach którego pracownicy mogą spędzić trzy dni robocze w roku, uczestnicząc w różnych inicjatywach społecznych. W roku finansowym 2018 przepracowaliśmy aż 17 426 godzin w ramach wolontariatu na całym świecie”.