Grupa Kapitałowa Platige Image – EBITDA grupy na rekordowym poziomie

Grupa Kapitałowa Platige Image opublikowała raport za rok 2019.

W ubiegłym roku Grupa Kapitałowa Platige Image zrealizowała łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 90,4 mln zł. W porównaniu do roku 2018 przychody te wzrosły o 16,9 mln zł, tj. o 23%.

W wyniku wyższej sprzedaży i niższych kosztów w relacji do sprzedaży w 2019 roku Grupa Platige Image odnotowała zysk EBITDA w wysokości 8,4 mln zł (marża EBITDA wyniosła 9,3%) wobec 0,8 mln PLN straty EBITDA w 2018. Był to najwyższy poziom zysku EBITDA w historii notowań Platige na rynku New Connect. Dodatkowo wynik ubiegłego roku obciążony został niegotówkowymi kosztami odpisów w wysokości 0,76 mln PLN (głównie Fatima Film) oraz rezerwą na koszty programu menadżerskiego w wysokości 0,78 mln PLN. Po odjęciu niegotówkowych odpisów i rezerwy skorygowana EBITDA grupy wyniosła 9,99 mln PLN wobec skorygowanej EBITDA na poziomie 3,5 mln PLN w 2018 (wzrost o 180%).

Zysk netto grupy wyniósł 2,9 mln PLN wobec straty 7,4 mln PLN w 2018, a zysk netto skorygowany o niegotówkowe odpisy i rezerwę na koszty programu menadżerskiego wyniósł 4,46 mln PLN.

Nastąpiła także istotna poprawa sytuacji bilansowej Spółki. Poziom kapitałów własnych wzrósł z 8,3 mln na koniec 2018 do 12,2 mln na koniec 2019, a stosunek kapitałów własnych do sumy bilansowej wzrósł z 0,15 do 0,26. Poziom zobowiązań spadł z 31,2 mln PLN do 24,7 mln PLN (spadek o 20%).

– Wzrost przychodów i poprawę marż w porównaniu z 2018 rokiem zawdzięczamy intensyfikacji działań sprzedażowych, kontynuacji procesu restrukturyzacji i kontroli kosztów projektowych – powiedział Karol Żbikowski Prezes Zarządu Platige Image.

Rok 2019 był dla Platige Image intensywny i wypełniony projektami nowych cinematików, reklam, opraw widowisk i studiów telewizyjnych. To też współpraca ze światowymi liderami przy ich czołowych produkcjach. Całości dopełniły efekty specjalne i czołówka do pierwszego sezonu serialu „Wiedźmin” – największej dotychczas produkcji Netflixa.

W 2019 r. studio rozwijało swoje zaplecze technologiczne jednocześnie utrzymując wysoki poziom artystyczny, co potwierdzają liczne wyróżnienia. Na arenie międzynarodowej Metro Exodus Artyom’s Nightmare otrzymało prestiżową nagrodę Animago (Najlepszy Cinematic), cztery statuetki Vera Digital Award (Visual Effects, Animation, Game oraz Directing), a także brązowe statuetki Epica Award (Animation) oraz na Ciclope Festival (Post-production Animation). Ciclope Festival to również srebro dla spotu Burberry „Close Your Eyes And Think Of Christmas” (Post-Production Color Grading). W Polsce studio zostało uhonorowane 12 nagrodami w konkursie KTR i tytułem Studia Postprodukcyjnego Roku.