Unibail-Rodamco-Westfield

Wróć do wszystkich klientów

Bezpieczne zakupy w galeriach handlowych

Zgodnie z decyzją rządu, sklepy w centrach handlowych, które wcześniej pozostawały zamknięte, będą od 4 maja ponownie otwarte. Obiekty należące do Unibail – Rodamco – Westfield (URW) w Polsce są gotowe na przyjęcie klientów po weekendzie majowym. Zostały wprowadzone dodatkowe działania, żeby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom, najemcom i klientom. Dystrybutory z żelem dezynfekującym przy każdym wejściu do galerii czy maseczkomaty – to tylko niektóre z nich.

Sklepy w galeriach handlowych wracają do działania. Nadal jednak należy zachowywać zasady bezpieczeństwa wypracowane w ostatnim okresie.

Bezpieczeństwo pracowników, klientów i najemców jest dla nas absolutnie priorytetowe. Udostępniamy żele dezynfekcyjne, dystrybutory maseczek, zwiększyliśmy częstotliwość sprzątania i dezynfekcji powierzchni wspólnych. W wielu punktach na ternie centrum, zamieściliśmy zasady bezpieczeństwa. Jesteśmy częścią międzynarodowej firmy Unibail – Rodamco – Westfield, dzięki czemu czerpiemy z doświadczenia zespołów zarządzających obiektami handlowymi w 12. krajach świata.  Działamy wedle najwyższych standardów i rygorystycznych procedur, tak aby nasze galerie były możliwie najbezpieczniejszym miejscem dla odwiedzających komentuje Emilia Załuska – Dyrektor Westfield Arkadia.

W związku z wprowadzonym 16 kwietnia obowiązkiem zasłaniania nosa i ust w miejscach publicznych, w centrach handlowych URW prowadzona jest dystrybucja maseczek za pomocą maseczkomatów. Przy wszystkich wejściach ustawione są dystrybutory z żelem dezynfekcyjnym, który od zawsze był dostępny w toaletach, gdzie Galerie umieściły też instrukcje prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk, aby wszyscy korzystający mieli możliwość zastosowania się do rekomendacji krajowych organów ds. zdrowia. Podłogi, poręcze i balustrady są myte i dezynfekowane z większą częstotliwością. Na podłogach umieszczono specjalne naklejki przypominające o zasadach dystansu społecznego w oczekiwaniu na wejście do poszczególnych sklepów. O zasadach bezpiecznego zachowania przypominają też emitowane w centrach komunikaty głosowe.  

Dyrekcje Galerii Handlowych URW informują swoich najemców na bieżąco o wszystkich obostrzeniach wprowadzonych przez Organy Państwa. Najemcy są uprzedzeni o regulacji związanej z liczbą klientów przypadających na odpowiednią przestrzeń sklepu. Ponadto centra handlowe URW dysponują narzędziami do pomiaru liczby osób obecnych w obiektach. Jest to system kamer z mechanizmem pomiarowym, dzięki któremu z bardzo dużą precyzją można określać liczbę klientów obecnych na terenie galerii.

Komfort i bezpieczeństwo Klientów zawsze stanowił priorytet dla centrów handlowych firmy: Galerii Mokotów, Westfield Arkadii i Galerii Wileńskiej w Warszawie, oraz Wroclavii we Wrocławiu. Aby zdobyć Certyfikat 4-gwiazdek (lub w przypadku Galerii Wileńskiej znak jakości WQS – Welcome Quality Service), musiały one przejść restrykcyjną kontrolę, podczas której audytorzy skrupulatnie sprawdzili obiekty pod kątem prawie 700 kryteriów, wśród których bardzo wiele dotyczyło czystości i higieny.

Warto pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i dobrych praktykach przebywania w przestrzeni publicznej podczas wyjątkowo w tym roku spóźnionych, wiosennych zakupów.

Materiały video do pobrania tutaj

Materiały audio do pobrania tutaj