Dziennikarze w erze cyfrowej – ankieta

Dzień dobry,

przesyłamy Państwu zaproszenie do udziału w badaniu dotyczącym pracy dziennikarzy w środowisku cyfrowym. Będziemy wdzięczni za wypełnienie krótkiej ankiety skierowanej do polskich dziennikarzy.

Link do formularza: https://s.surveyplanet.com/rGjdFuQz

Celem ankiety jest stworzenie bardziej precyzyjnego obrazu dziennikarstwa w świecie cyfrowym. Jak era cyfrowa wpłynęła na obszar dziennikarstwa? Jak dziennikarze używają internetu do wyszukiwania informacji we współczesnym świecie? Jakiego rodzaju portale społecznościowe wykorzystują?

Ankieta jest częścią większego projektu, w którym Public Dialog wspólnie z 12 innymi agencjami odpowiedzialnymi za komunikację, stworzyła europejskie badanie dotyczące roli kanałów cyfrowych, w tym w szczególności Social Mediów w dziennikarstwie. 

Ankieta będzie dostępna do 25.03.2020.

Czas potrzebny na jej wypełnienie wynosi 5-10 minut.

Państwa odpowiedzi będą poufne, a opublikowane zostaną jedynie łączne dane.

Dziękujemy za udział!

Pozdrawiam,

Maciej Ziętara